Olet täällä

Perustiedot

liikelaitoskuntayhtymä organisaatiokaavio | historiatietoja | vuosittaiset tavoitteet

Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä on Kemin kaupungin, Keminmaan kunnan, Simon kunnan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama organisaatio, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Tuemme toiminnallamme peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi voimme tuottaa muuta toimialaamme kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Omistus jakaantuu seuraavasti: Kemin kaupunki 48%, Keminmaan kunta 29%, Simon kunta 12% ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 11%.

Kemi, Keminmaa, Simo ja LPSHP siirsivät ruokapalvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena meille 1.8.2009. Kunnat ja sairaanhoitopiiri toimivat palvelun tilaajina, me tuotamme palvelun.

Liikelaitoskuntayhtymän on toimittava siten, että tuloilla katetaan menot. Toimintamme muistuttaa käytännössä hyvin pitkälti osakeyhtiön toimintaa muutamin poikkeuksin.

Ylin päätöksentekijämme on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti 2 kertaa vuodessa. Jokaiseen yhtymäkokoukseen valitaan 19 edustajaa erikseen. Yhtymäkokouksen tehtävät on määritelty kuntalaissa sekä perussopimuksessa.

Johtokunta on toiminnassamme keskeinen päätöksentekijä. Johtokunnassa on 7 jäsentä. Puheenjohtaja on Pertti Henttinen (Kemi) ja varapuheenjohtaja Esa Vanhatalo (Keminmaa). Muut jäsenet ovat Auli Tasala (Keminmaa), Tuomo Onkalo (Simo), Riitta Luosujärvi (LPSHP), Ritva Aheinen (Kemi), Tuire Kourula (Kemi). Johtokunta kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.

Toimitusjohtajana toimii Aulis Martikainen.

Ruokapalvelut -tulosalueesta vastaa ruokapalvelujohtaja Katja Vuorenmaa. Ruokapalveluissa on yhteensä vajaat 80 vakinaista työntekijää ja tilanteesta riippuen muutamia määräaikaisia.

Meri-Lapin kuntapalvelut vastaa myös Keminmaan kunnan IT-tukipalveluista 2 henkilön voimin.

Työsuojelupäällikkö Aulis Martikainen, työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Eija Rantajärvi, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Arja Koskela.

Liikevaihtomme on vuodessa noin 7 miljoonaa euroa.

hallinnon toimistomme sijaitsee Kemissä osoitteessa Sairaalakatu 2, toinen kerros

Näytä suurempi kartta